Kullanım Koşulları

  • Son Düzenleme : 11 Kasım 2020
Kullanım Koşulları

"CiciKutu", sözleşmeye konu olan hizmeti ve/veya "Levent Ali Bali" firmasını ifade eder.

Giriş

CiciKutu'ya kullanıcı olarak başvurduğunuz anda, CiciKutu 'yu kullanmak için aşağıdaki Genel Ticari Koşulları kabul etmiş olursunuz (aşağıda "GTK" olarak adlandırılacaktır).

Bu GTK'lar, kullanıcı ile CiciKutu arasındaki sözleşme ilişkisini düzenler.

Kullanıcı, CiciKutu'nun hizmetlerinden yararlanma ile ilgili sözleşmeyi idari merkezi Merkez Mahallesi, Çobançeşme Caddesi, Ece Sokak Gönül Evleri Sitesi E-2 34406 Kağıthane İstanbul adresinde olan "Levent Ali Bali" ile yapmaktadır.

"CiciKutu", sözleşmeye konu olan hizmeti ve/veya CiciKutu.com internet platformu ile kurucularını ifade eder.

CiciKutu hizmetleri sadece reşit kişilere sunulmaktadır.

Kullanıcı bu GTK'nı, sözleşme yapıldıktan sonra da, CiciKutu web sayfalarında yer alan ilgili linkleri tıklayarak "GTK"nı dilediği zaman çağırabilir, yazdırabilir, indirebilir veya kaydedebilir.

1. Konu

1. CiciKutu web siteleri kayıtlı kullanıcılara aşağıdaki hizmetleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ileride belirleyeceği diğer hizmetleri sunmaktadır: İnternet sitesini incelemek, buradaki makale, video vb. hizmetlerden faydalanmak yapılan yorumları okumak ve izin verilen alanlarda yorum yazmak, görüş paylaşmak ve on –line alışveriş yapmak

2. Tüm üyelere ilişkin genel hükümler

2.1 Üye, CiciKutu'nun %100 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. Ancak CiciKutu, CiciKutu web sitelerini mümkün olduğunca kesintisiz erişilebilir tutmak için çaba gösterir. Özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile CiciKutu 'in etki alanı dışındaki durumlar (örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri vb.), CiciKutu web sayfalarında kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir.

2.2 Üye CiciKutu'nun portalde ve sunulan hizmetlerde istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapabileceğini, var olan hizmetleri kaldırabileceğini ve yenilerini ekleyebileceğini kabul eder.

2.3 CiciKutu, üyelerin şirketlerle ve diğer üyelerle aralarındaki iletişim içeriğine katılmaz. Üyelerin CiciKutu üzerinden yapacakları işlemlere CiciKutu 'nin katılımı söz konusu olmadığı gibi, CiciKutu işlemlerde taraf da olmaz. Portal üzerinden kurulacak her türlü ilişkiden kaynaklanan işlemlerden üyeler bizzat kendileri sorumludur. Üyenin portal üzerinden yapacağı işlemlerde gerek şirket ile, gerekse diğer üyelerle olan ilişkilerinde CiciKutu sadece iletişim aracını sağlamakta olup bu ilişkilerin içeriğini ve mahiyetini bilmediği gibi bilmesi de beklenemez.

2.4. Kaydetme, kayıtta verilen taahhütler

2.4.1 Üyenin, CiciKutu web sitelerindeki hizmetleri almaya başlamadan önce kendini sisteme kaydetmesi gerekmektedir.

2.4.2 Üye, kayıt sırasında kendisi tarafından verilmiş olan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Üye, üye bilgilerindeki değişikliklerden CiciKutu'yu derhal haberdar etmekle yükümlüdür.

2.4.3 Üye, rumuz veya sanatçı adı kullanamaz.

2.4.4 Üye, kayıt anında reşit olduğunu taahhüt eder.

2.4.5 Başvuru sırasında üye bir şifre seçer. Üye, bu şifreyi gizli tutmayı taahhüt eder. CiciKutu, şifreyi üçüncü şahıslara vermeyecek ve üyelerden bu şifreyi hiç bir zaman siteye üye girişi dışında sormayacaktır.

2.4.6 Kayıt işleminin sona ermesiyle üye, CiciKutu web sayfalarının hizmetlerinden yararlanmak için sözleşme yapılması konusunda bir teklifte bulunmuş olacaktır. CiciKutu, CiciKutu web sayfalarının kullanımını üyeye açarak üyenın bu teklifini kabul etmiş olur. Bu kabulle birlikte üye ile CiciKutu arasındaki sözleşme yürürlüğe girmiş olur.

2.4.7 Her üye sadece bir kez kaydolabilir ve sadece bir kez üye profili oluşturabilir.

2.4.8 Aşağıdaki eylemler kullanıcılara yasaktır. Bu eylemlerin yapılması durumunda CiciKutu kullanıcının üyeliğini derhal sonlandırarak kullanıcının yüklemiş olduğu tüm içeriği derhal yayından kaldıracaktır. Üye bu durumda herhangi bir tazminat vb. talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

CiciKutu Web sayfalarının kullanımı ile ilişkili olarak mekanizmaların, yazılımların veya yazılı metinlerin kullanılması, ancak kullanıcı, CiciKutu web sitelerinde sunulan hizmetler kapsamında CiciKutu tarafından kullanıma açılmış arabirimleri veya yazılımları kullanabilir.

Bu işlem, CiciKutu web sitelerindeki hizmetlerin usulüne uygun olarak kullanılması için gerekli olmadığı sürece bloke etmek, üstüne yazmak, modifiye etmek, kopyalamak, "Robot/Crawler" arama motorları teknolojisi kullanılarak kopyalamak, CiciKutu web sayfalarının usulüne uygun biçimde kullanılması için gerekli değildir ve bu nedenle de kesinlikle yasaktır.

CiciKutu alt yapısının işlevselliğini etkilemeye, özelikle de aşırı derecede yük bindirmeye uygun olan her türlü işlem yasaktır.

Üye Sitede yer alacak profil oluşturma, yazışma ve benzeri başlıklara ilişkin alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul , beyan ve taahhüt eder. Üyenin siteyi kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyelerı rahatsız edici davranışlarda bulunması CiciKutu'a üyenin sözleşmesini derhal feshetme hakkı verir. Üye bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi CiciKutu'nun bu durumda üyenin CiciKutu sitelerine yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Portalın kullanımı sırasında üyenin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır:

  • a) T.C. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlar,
  • b) CiciKutu web sitelerinin veya diğer kullanıcıların içeriklerinin yayınlanması ve kamuya açılması,
  • c) Yürürlükte olan Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunmak,
  • d) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar mevzuatı ve yürürlükteki rekabet mevzuatına aykırı işlemler yapmak.

3. CiciKutu Web sayfalarındaki hizmetlerin değiştirilmesi

CiciKutu, sunulmakta olan hizmetleri, değiştirme veya bunlardan farklı hizmetleri sunma hakkını saklı tutar.

4. Sözleşmenin sona ermesi

4.1 üye üyeliği her zaman ve neden belirtmeden feshedebilir. Feshi ihbara gerek yoktur, üyelik sonlandırılması internet sitesindeki yazılım kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve CiciKutu web sitelerinde kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir.

4.2 CiciKutu üyenin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda üyenin üyeliğine derhal son verebilir:

Üye tarafından yasal mevzuata uyulmaması,

Üyenin sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,

CiciKutu web sitelerinde sunulmakta olan hizmetlerin imajının üyenin mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin üyenin kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması),

Üyenin, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,

Üyenin bir veya daha fazla üyeye zarar vermesi veya

Üyenin bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye'de tartışmalı bir topluluğa üye olması.

4.3 4.2. maddeye göre önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda CiciKutu, 6.3. maddeye göre fesih hakkından bağımsız olarak üyeye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:

  • Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,
  • İhtar hakkı,
  • CiciKutu web sitelerinin hizmetlerine erişimin önlenmesi.

5. üye içerikleri, verileri ve/veya bilgilerine ilişkin sorumluluk

5.1 CiciKutu, üyelerin sunduğu içerikler, veriler ve/veya bilgiler ile bağlantılı web sitelerinin içerikleri için sorumluluk üstlenmez. CiciKutu özellikle bu içeriklerin doğruluğunu, belli bir amacı yerine getirdiklerini veya böyle bir amaca hizmet edebileceklerini garanti etmez.

5.2 üye, CiciKutu web sitelerinin yasaları veya sözleşme hükümlerini ihlal eder şekilde kullanıldığını fark ettiğinde bunu, kayıtta kullandığı e-posta adresini kullanarak bildirebilir.

6. Veri koruma

CiciKutu, üyelerin kişilikleri ile ilgili olarak CiciKutu'na aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle CiciKutu, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır (Türk Veri Koruma Yasaları, Avrupa Veri Koruma Yönergeleri ve burada uygulanabilecek diğer tüm yasal bilgi koruma mevzuatı). CiciKutu, üyelerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

CiciKutu 5651 sayılı yasa gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır. Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. CiciKutu bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.

7. Son hükümler

7.1 CiciKutu bu GTK'ı, her zaman, neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. CiciKutu, GTK üzerinde yapılan değişikliklerden üyeye zamanında haber verecektir. Üye, yeni GTK'nın geçerliliğine, kendisine haber verildikten sonra iki (2) hafta içerisinde itiraz etmediği takdirde, yeni GTK, üye tarafından kabul edilmiş sayılır. CiciKutu üyeye yapacağı bildirimde itiraz hakkı ve itiraz süresinin önemiyle ilgili bilgi verecektir.

7.2 Başka bir mutabakat söz konusu değilse, üye, tüm açıklama ve beyanlarını CiciKutu'e e-posta olarak aktarabilir veya e posta gönderebilir. CiciKutu kullanıcıya yapacağı beyan ve açıklamaları, e-posta olarak veya kullanıcının kendi kullanıcı hesabında belirtirmiş olduğu şekilde faks veya mektup vasıtası ile iletebilir.

7.3 Bu GTK'nın münferit düzenlemeleri geçersiz olur veya gelecekte geçersiz hale gelecek olursa, bundan diğer düzenlemeler etkilenmeyecektir. Sözleşme tarafları, geçersiz duruma gelmiş bir düzenlemeyi, düzenleme içeriğini ekonomik olarak arzu edilen anlam ve amaca en yakın olan bir düzenleme ile değiştirmeyi taahhüt ederler. Bu, mealen sözleşmedeki boşluklar için de geçerlidir.

7.4 İfa yeri, CiciKutu'in merkezinin bulunduğu yerdir.

7.5 Yetkili mahkeme, yasal olarak geçerli olduğu sürece, CiciKutu'in merkezinin bulunduğu yer için yetkili olan mahkemedir.